Zjazd szkół im. UNICEF w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich

Piąta rocznica nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia UNICEF to szczególna chwila w historii naszej placówki. To wydarzenie zbiegło się z 25 rocznicą przyjęcia międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - będącą najważniejszym dokumentem poświęconym prawom dziecka.

Wielką przyjemnością było gościć w naszej szkole uczniów, nauczycieli i dyrektorów z dziewięciu szkół o tym samym imieniu - były to Szkoła Podstawowa w Imbramowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie, Szkoła Podstawowa nr 5 przy Zespole Szkół nr 13 w Koszalinie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Malborku, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Zespole Szkół w Obornikach Śląskich, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 11 w Szczecinie, Gimnazjum nr 7 w Zielonej Górze.

Podczas pierwszego dnia zjazdu, w czwartek 22 maja 2014r., mieliśmy okazję do poznania różnych pomysłów związanych z propagowaniem idei patrona. W przygotowanych przez poszczególne szkoły prezentacjach multimedialnych dostrzec można było różnorodność pomysłów związanych z działaniami promującymi prawa dziecka. Natomiast ich wspólnym elementem okazały się akcje i działania charytatywne proponowane przez UNICEF, których celem było niesienie pomocy potrzebującym zarówno w naszym środowisku, jak i za granicą. Wszystkie te działania sprzyjały budzeniu w dzieciach i młodzieży wrażliwości i troski o innych. Warto tu przytoczyć wzruszające słowa hymnu naszej szkoły: Czy wiesz, że wody brak na świecie? Czy wiesz, ze co dzień płyną łzy? Czy wiesz, że jedno małe życie ochronić możesz również ty? Słowa te najpełniej pokazują, jak wiele zależy od każdego z nas. Po apelu odbył się finał Międzyszkolnego Konkursu Piosenki „Wszystkie kolory świata”, a następnie uczniowie uczestniczyli w finale konkursu Wiedzy o Patronie. Później nasi goście z innych szkół wzięli udział w wycieczce do Wrocławia, gdzie zwiedzili Panoramę Racławicką oraz spacerowali po wrocławskiej starówce.

Piątkowe obchody rozpoczęły się od „Sądu nad prawami dziecka”, a następnie warsztatów o „Prawach dziecka”. W południe uczniowie goszczących u nas szkół oraz nasi uczniowie ruszyli w kolorowym, radosnym pochodzie ulicami Bielan Wrocławskich, wznosząc okrzyki i niosąc transparenty przypominające o prawach dziecka. Happening przypominał idącym w korowodzie oraz mieszkańcom o konieczności respektowania i propagowania uniwersalnych wartości, niesienia pomocy potrzebującym i słabszym.

Zjazd szkół o imieniu UNICEF sprzyjać miał nie tylko naszemu poznaniu się, ale także wymianie naszych doświadczeń związanych z ideą patrona. Obejrzany w trakcie głównej uroczystości program artystyczny, a w nim pokazane obrazy poetyckie stały się dla nas wszystkich inspiracją do kolejnych przedsięwzięć związanych z patronem. Podczas uroczystości szkolni Ambasadorzy Dobrej Woli otrzymali dyplomy za prezentowane postawy koleżeństwa i działania na rzecz społeczności szkolnej.

Zaszczytem było przyjęcie zaproszenia przez wielu gości, a szczególnie dyrektora generalnego UNICEF POLSKA Pana Marka Krupińskiego, który objął patronatem nasz zjazd. Serdeczne podziękowania należą się gościowi specjalnemu, Panu Łukaszowi Nowickiemu, który wspiera działania UNICEF. Ogromne podziękowania dla Pana Ryszarda Pacholika Wójta Gminy Kobierzyce za objęcie patronatem naszego zjazdu. Zorganizowany zjazd z pewnością nie odbyłby się bez wsparcia ze strony Pani Teresy Stachowiak, dyrektora Zespołu Szkół w Krzyżowicach. Podziękowania dla Pana Adama Orylskiego i Rady Sołeckiej Wsi Bielany Wr.

Po apelu rozpoczął się piknik. W tym samym czasie trwało spotkanie gości ze Szkolnymi Ambasadorami Dobrej Woli z naszej szkoły - uczniami, którzy w wyjątkowy sposób wyróżnili się działaniami w swojej klasie oraz całej społeczności szkolnej, zachęcając przez to do aktywnej pracy na rzecz innych.

Na zakończenie kieruję serdeczne podziękowania do wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. Pragnę również w imieniu naszej szkoły podziękować uczestnikom zjazdu oraz zaproszonym gościom.

_________________________
Beata Ćwiek
Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół
w Bielanach Wrocławskich


unicefheppening