Czytelnictwo dzieci i młodzieży

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Jeleniej Górze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Animacja czytelnictwa dziecięcego: koncepcje, doświadczenia, postulaty : praca zbiorowa. Red. J. Papuzińska, G. Walczewska-Klimczak. Płock, Książnica Płocka, 2004. ISBN 83-88028-27-8. sygn. 028
 2. Baluch A.: Książka jest światem : o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków. Kraków, „Universitas”, 2005. ISBN 83-242-0596-9. sygn. 84089 ; 82.0+82(091)]-93

3.   Binio J.: Miś – zabawka – bohater literacki – wzór wychowawczy : poradnik. Warszawa,Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-64203-02-2. sygn. 89325

 1. Dymara B., Ogrodzka-Mazur E.: Dziecko w świecie literatury i życiu współczesnym. Kraków, Wydaw. „Impuls”, 2013. ISBN 978-83-7308-000-3. sygn. 89368 ; 37.018
 1. Edukacja czytelnicza wyzwaniem współczesnej pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Red. A. Jakubowicz-Bryx. Bydgoszcz, WUKW, 2011. 978-83-7096-823-6. sygn. 89007
 1. Kołodziejska J.: Elitarne i popularne wzory czytania. Warszawa, Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-64203-12-1. sygn. 89496
 1. Książka dziecięca 1990-2005 : konteksty kultury popularnej i literatury wysokiej. Red. G. Leszczyński, D. Świerczyńska-Jelonek, M. Zając. Warszawa, Wydaw. SBP, 2006. ISBN 83-89316-62-5. sygn. 84555 ; 82.0+82(091)]-93
 2. Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym : praca zbiorowa. Red. E.B. Zybert. Warszawa, Wydaw. SBP, 2002. ISBN 83-87629-76-6. sygn. 81963, 81964 ; 026/027
 3. Kultura literacka dzieci i młodzieży u progu XXI stulecia. Red. J. Papuzińska, G. Leszczyński. Warszawa, Wydaw. CEBIiD, 2002. ISBN 83-88581-06-6. sygn. 82.0+82(091)]-93
 1. Leszczyński G.: Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji. Warszawa, Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-23-5.       sygn. 88602
 2. Leszczyński G., Zając M.: Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice. Warszawa, Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-64203-09-1. sygn. 89502
 3. Leszczyński G.: Książki pierwsze – książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności. Warszawa, Wydaw. SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-54-9. sygn. 88902
 4. Leszczyński G.: Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku. Warszawa, CEBIiD, 2007. ISBN 978-83-88581-31-1. sygn. 82.0+82(091)-93
 5. Lewandowicz-Nosal G.: Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś. Warszawa, Wydaw. SBP, 2008. ISBN 978-83-89316-93-6. sygn. 14018b
 6. Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece. Red. Anna Maria Krajewska. Warszawa, Wydaw. SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-66-2.       sygn. 89128
 7. Papuzińska J.: Derliczek czyli wędrówki literackie. Warszawa, Wydaw. SBP, 2013. ISBN 978-83-61464-55-6. sygn. 89245
 8. Papuzińska J.: Drukowaną ścieżką. Łódź, „Literatura”, 2001. ISBN 83-88484-40-0. sygn. 82.0+82(091)]-93
 9. Papuzińska J.: Dziecięce spotkania z literaturą. Warszawa, CEBIiD, 2007. ISBN 978-83-88581-28-1. sygn. 84920 ; 028
 10. Papuzińska J.: Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej. Warszawa, Wydaw. SBP, 2010. ISBN 978-83-61464-31-0. sygn. 88270
 11. Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku. Red. D. Świerczyńska-Jelonek, G. Leszczyński, M. Zając. Warszawa, Wydaw. SBP, 2008. ISBN 978-83-89316-81-3. sygn. 028
 12. Ungeheuer-Gołąb A.: Literackie inspiracje w rozwoju przedszkolaka. Warszawa, Wydaw. SBP, 2012. ISBN 978-83-61464-78-5.       sygn. 89126
 13. Walory edukacyjne literatury dziecięcej : ogólnopolskie seminarium organizatorów czytelnictwa dziecięcego, Białystok 11-13 maja 1999. Warszawa, CUKB, 2000. ISBN 83-909574-7-7. sygn. 82854, 82855
 14. Zając M.: Promocja książki dziecięcej : podręcznik akademicki. Warszawa, Wydaw. SBP, 2000. ISBN 83-87629-53-7.       sygn. 80737, 80738

 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Agustyniak M., Pawlak B.: Spotkania autorskie jako dobra forma rozbudzania zainteresowań czytelniczych młodzieży. „Biblioteka w Szkole” 2007, nr 2, s. 13-14.
 2. Bartnik B.: Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze dzieci i młodzieży z dysfunkcją słuchu? „Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej” 2003, z. 1/2, s. [65]-67.
 3. Czechowski J.: Dziecko odbiorcą kultury : (przyswajanie literatury przez uczniów – uwarunkowania rozwojowe). „Nowa Szkoła” 2007, nr 5, s. 42-50.
 4. Frańczak J.: Książka to więcej niż tylko czytanie : projekt działań popularyzujących czytelnictwo wśród uczniów szkoły podstawowej. „Biblioteka w Szkole” 2007, nr 3, s. 13-15.  
 5. Ged H., Zaniewska K.: O baśniach i największym baśniopisarzu : międzyszkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Hansa Christiana Andersena. „Biblioteka w Szkole” 2007, nr 3, s. 18-20.  
 6. Hałgas K.: Rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży. „Kwartalnik Edukacyjny” 2003, nr 3/4, s. 44-51.
 7. Jurewicz M.: Kulturowe uwarunkowania poziomu czytelnictwa. „Nowa Szkoła” 2007, nr 6, s. 4-8.
 8. Kleiber A.: Jak wychować pożeracza książek? „Bibliotekarz” 2010, nr 10, s. 14-19.
 9. Kossowski P.: Przemiany w dziedzinie uczestnictwa dzieci i młodzieży w kulturze. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2007, nr 3, s. 3-10.
 10. Kulus M.: Popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci. „Guliwer” 2011, nr 1, s. 15-21.
 11. Michalska I.: Wychowanie do czytelnictwa uczniów szkół powszechnych w Drugiej Rzeczypo spolitej. „Przegląd Biblioteczny” 2012, z. 3, s. 383-386.
 12. Nałęcka I.: Noc z Andersenem : baśniowe urodziny w bibliotece szkolnej. „Biblioteka w Szkole” 2009, nr 9, s. 14-15.
 13. Ochremiak A.: Dlaczego mało czytamy? „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2003, nr 3, s. 17-23.
 14. Papuzińska-Beksiak J.: O piśmiennictwie dla dzieci i młodzieży w literaturze dwudziestego stulecia. „Zeszyty Szkolne” 2009, nr 2, s. 9-12.
 15. Pietrzak M.: Literatura piękna – dlaczego? Cz. 1. „Wychowanie na Co Dzień” 2012, nr 7/8, s. VIII.
 16. Pietrzak M.: Literatura piękna – dlaczego? Cz. 2. „Wychowanie na Co Dzień” 2012, nr 9, s. VIII.
 17. Pliszka E., Odalanowska-Tchórzko B.: Przygotowanie czytelnicze i informacyjne w szkołach specjalnych. „Szkoła Specjalna” 2000, nr 5, s. 268-272.
 18. Pugacewicz I.: Literatura dziecięca i młodzieżowa : stan badań, kształcenie, perspektywy rozwoju. „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 4, s. 523-528.
 19. Skulicz D.: Wartości i zagrożenia : dziecięce i młodzieżowe czytelnictwo prasy. „Wychowawca” 2002, nr 6, s. 17-19.
 20. Skwara A.: Rusz głową! : krzyżówka dla miłośników Opowieści z Narnii. „Biblioteka w Szkole” 2007, nr 2, s. 23-25.
 21. Staniów B.: Książka amerykańska dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944-1989 : produkcja i recepcja. „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2000, nr 22, s. [7]-156.
 22. Świerczyńska-Jelonek D.: Jak nastolatki oceniają książki. „Polonistyka” 2006, nr 2, s. 12(76)-16(80).
 23. Świerczyńska-Jelonek D.: Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. [Cz. 1]. „Poradnik Bibliotekarza” 2002, nr 4, s. 3-5.
 24. Świerczyńska-Jelonek D.: Wybory czytelnicze dzieci i młodzieży. [Cz. 2]. „Poradnik Bibliotekarza” 2002, nr 5, s. 3-5.

 

kliknij!

 

http://aleph.dbp.wroc.pl/F/P5PPI68PQI4VPQ349698M1VID9MA5DGKGBIS654AMEFS7LJ497-03076?&;pds_handle=GUEST