Articles

unicef

Zjazd szkół im. UNICEF w Gminnym Zespole Szkół w Bielanach Wrocławskich

Piąta rocznica nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia UNICEF to szczególna chwila w historii naszej placówki. To wydarzenie zbiegło się z 25 rocznicą przyjęcia międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka - będącą najważniejszym dokumentem poświęconym prawom dziecka.

refleksje1

Miłość - zagubiona wartość

Książka Waldemara Furmanka Miłość – zagubiona wartość współczesnej pedagogiki (Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 2011) jest pierwszym tomem cyklu prac poświęconych niezbadanej wciąż tajemnicy miłości człowieka. (…) Zmieniać człowieka, ukierunkowywać jego rozwój na pełnię człowieczeństwa można na drodze wychowania przez miłość ku miłości.

Matka3

Ja jestem Nadzieja!

Jeżeli jestem szarą pokorą wobec Ciebie, Panie,

to w prośbie mej staję przed Tobą – jako płomienne żądanie.

Jeśli szepcę cicho, to prośbę tę wygłaszam głosem nieugiętej woli.

Wzrokiem nakazu strzelam ponad chmury.


 


Kuba1B

Jak pomóc dziecku
w nauce czytania

Dziecko powinno czytać codziennie! Należy jednak pamiętać, że głośne czytanie jednorazowo nie może trwać dłużej niż 10 –15 minut. Byłoby wspaniale, gdyby rodzice czytali swojemu dziecku. Można z tego uczynić rodzinną tradycję – pewien rytuał, który przyniesie obopólne korzyści. Uczeń wyćwiczy czytanie i wzmocnią się więzi rodzinne.


oczko

Czakając na Amazona

Czakając na Amazona

Jeśli wierzyć doniesieniom Newsweeka, w polskiej branży księgarskiej dzieją się straszne rzeczy. Agresywny marketing psuje morale wydawców, którzy na wolnym rynku niedochodowych książek skaczą sobie do gardeł niczym zgłodniałe hieny. Walczą o skromne zyski ze sprzedaży tornistrów, kawy i różnych gadżetów, takich jak np. kaszlące popielniczki, które wydają dźwięk przy gaszeniu papierosa.

 

zyczeniaOblicza kopia

 Szczypta prawdy w trocinach

 Gdyby zapytano mnie o to, którą z polskich powieści napisanych po transformacji ustrojowej uważam za najciekawszą, bez wahania wymieniłbym „Trociny” Krzysztofa Vargi. Gdyby poproszono mnie jednak o uzasadnienie tego werdyktu, miałbym poważny kłopot. Dlaczego? Sam chciałbym wiedzieć. Jeśli wierzyć neurofizjologom, lewa pókula ludzkiego mózgu zawiaduje mówieniem, pisaniem i rozumieniem tego, co do niej dociera z prawej półkuli mózgu w postaci jakby surowej, bez pośrednictwa liter. Prawa półkula zajmuje się głównie penetrowaniem środowiska i nie musi posługiwać się językiem po to, by ustalić, jaki jest związek między postrzeganymi zjawiskami. Natomiast lewa półkula wyspecjalizowała się w operowaniu symbolami. Obie półkule są połączone grubym pęczkiem włókien nerwowych. Można zatem przypuszczać, że serce literatury bije w zwojach nerwowych łączących obie półkule. W mózgu Krzysztofa Vargi te łącza są bardzo mocne, misterne i efektywne, czego dowodem jest łatwość i niepospolita finezja, z jaką ubiera w słowa swoje uczucia i myśli. W mózgu Igora Wieczorka te łącza są jakieś liche, czego dowodem jest trudność, z jaką przychodzi mu mówić i pisać o swoich doznaniach. A jednak obaj autorzy są trochę do siebie podobni. Prawe pólkule ich mózgów generują gwałtowne, nie zawsze dobre uczucia, a w lewych półkulach aż iskrzy od nadmiaru niemodnych wzorców postępowania i bezużytecznych idei. – „Zostaną po nas trociny” – stwierdza posępnie K.Varga, nie mając bynajmniej na myśli swojej głośnej powieści, ale zwyczajne trociny. – „Zostaną po nas ”Trociny” – potwierdza skwapliwie I.Wieczorek, mając na myśli powieść, a nie jakieś zwykłe trociny. Cóż, różnie można umierać na wielkim cmentarzu książek. K.Varga umiera pięknie, ale bez optymizmu, bez wiary w twórczą moc fikcji. Z jego punktu widzenia śmierć na śmietniku kultury jest piękna, lecz bezużyteczna. Uważa, że śmietnik kultury jest miejscem odosobnienia, azylem dla pięknoduchów, artystów i zbiegów społecznych. W jednym ze swych felietonów wyznał niezwykle szczerze: „Zamieszkanie na śmietniku kultury wydaje się dzisiaj jedyną logiczną obroną przed każdym innym śmietnikiem, wszelka zbędność staje się dziś wielce pociągająca. Umrzeć na śmietniku kultury jest stokroć piękniejszą śmiercią, niż umrzeć na śmietniku historii, umrzeć jako czytelnik książek na wielkim książek cmentarzysku lepiej jest, niż umierać na takim śmietniku, na jakim umierał Maciek Chełmicki w „Popiele i diamencie”. Z mojego punktu widzenia rzecz ma się nieco inaczej. Nie przeczę, że Maciek Chełmicki umierał na znacznie gorszym, bardziej śmierdzącym śmietniku. To jasne, że bezideowy, ogłupiający pokój jest lepszy, niż święta wojna. Mój problem polega na tym, że jakoś nie umiem uwierzyć ani w realność śmierci ani w realność życia. Jeżeli potrafię uwierzyć w jakąkolwiek realność, to tylko w realność fikcji. Śmierć na śmietniku kultury traktuję jako przywilej i nieodzowny warunek recyklingu kultury, a nie jako wypadek przy pracy. Spróbuję wyrazić się w sposób nieco metaforyczny. Zwyczajne drewniane trociny są bardzo dobrym nawozem i jeszcze lepszym paliwem. To są po prostu zastygłe krople uniwersalnej energii, która nigdy nie ginie. Książki też są kroplami uniwersalnej energii, lecz w odróżnieniu od trocin są jednocześnie szczyptami uniwersalnej prawdy. Nie mam pojęcia, dlaczego szczypta prawdy zawarta w „Trocinach” K.Vargi wydaje mi się szczególnie, niemal boleśnie doniosła. Może po prostu dlatego, że nie chcę pogodzić się z faktem, iż pozostaną po nas jedynie zwyczajne trociny.

Autor: Igor Wieczorek  

Siedziba:

Wałbrzych, ul. Rynek 6, tel. 508-690-898,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Redaktor Prowadzący: Mirosław Bielaszewski, tel. 508-690-898,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Redakcja: Krystyna Pac-Marcinkowska, tel. 508-690-985, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

              Anna Stodolna-Rybczyńska, tel. 508-691-089, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Koordynator Zespołu Informacji Pedagogicznej i Wydawnictwa: Robert Mertuszka, tel. 508-691-031, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wszelkie sprawy dotyczące ZIPiW proszę kierować do Koordynatora


DTP i administracja portalu: Noemi Nikończuk-Kowalczyk, tel. 508-691-594, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

                                     Dariusz Kawecki, tel. 508-690-924, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Instrukcja dotycząca przyjmowania i publikowania tekstów w Wydawnictwie DODN


1. Sposób przesyłania tekstów do publikacji i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać teksty. Tekst należy przesłać na adres redakcji  w wersji elektronicznej (w edytorze WORD lub formacie rtf). Zdjęcia należy przesłać osobno w formacie JPEG (nieprzetworzone),
z podaniem autorstwa/źródła i zgodą na publikacje oraz obróbkę cyfrową. Z uwagi na jedynie elektroniczny format publikacji prosimy
o stosowanie przypisów  wyłącznie na końcu tekstu a nie u dołu strony. Do tekstu należy dołączyć w wersji elektronicznej dane osobowe autora, w tym miejsce pracy, numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Warunkiem opublikowania tekstu jest przekazanie na adres: „Oblicza Dolnośląskiej Edukacji”, ul. J.W. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, podpisanego oświadczenia, które znajduje się tutaj.


2. Zasady recenzowania przesłanych tekstów i decyzja o publikacji. Wszystkie przesłane do publikacji teksty podlegają opinii jednego
z członków redakcji lub eksperta merytorycznego. Decyzja o publikacji podejmowana jest przez redaktora prowadzącego po otrzymaniu opinii. Publikacja może zostać uzależniona od wprowadzenia przez autora zmian w tekście wskazanych przez opiniującego. Nie podlegają publikacji teksty, do których autorowi (współautorom) nie przysługują w pełni prawa autorskie osobiste i majątkowe lub które naruszają dobra osobiste innych osób.

3. Korekta tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian językowych i redakcyjnych oraz dokonywania skrótów, zmiany tytułów i śródtytułów w tekstach przyjętych do publikacji.

4. Wersja pierwotna. Czasopismo ukazuje się jedynie w wersji elektronicznej. Materiałów niezamówionych do publikacji Wydawnictwo nie zwraca.

5. Zasady dostępu.Teksty zamieszczane w e-wydawnictwie są publikowane bezpłatnie. Teksty zamieszczane w e-wydawnictwie są dla czytelników dostępne bezpłatnie z możliwością ich kopiowania, ale bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.


Archiwum Wydawnictwa w budowie

1259839
Dzisiaj
Ten tydzień
Ten miesiąc
310
538
7048

Twoje IP: 10.21.1.11

DODN


Informator


Platforma Fronter